Algemene Voorwaarden

Genoemde prijzen doen wij gestand tot zes weken na vermelde datum op de offerte.

Daarna zullen eventuele verhogingen in loon- en materiaalkosten worden doorberekend.

Onze prijzen zijn inclusief verf en klimmaterialen.

Het btw-tarief is onder voorbehoud.

De facturatie volgt na oplevering van de werkzaamheden.

Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Bij bedragen boven 2000 euro wordt een aanbetaling van 20 % gevraagd.

Na ontvangst van de getekende offerte kunnen wij u in onze planning verwerken.

Graag wijzen wij u erop dat indien wij tijdens werkzaamheden op onzichtbare gebreken stuiten

(bijv.  houtrot, loszittende stuclagen e.d.) niet aansprakelijk zijn voor meer kosten als gevolg van herstelwerkzaamheden.

Bij montage of demontage van items (bijv. lampen, hang en sluitwerk, wanddecoratie e.d.) of verschuiven van meubels zijn wij niet aansprakelijk voor vervolgschade.

De werkomgeving moet gedurende afgesproken werktijden vrij zijn.

Wij dragen zorg voor het afdekken van de omgeving, toch kan stof overal nog neerdalen, ook na enkele dagen.

Houd u daar dus rekening mee.

Naden afkitten tussen de geschilderde onderdelen en bestaande onderdelen kunnen kitsporen nalaten op bestaande onderdelen.

Bij het plaatsen van steigers in de tuin kan het nodig zijn dat er bijv. tuinhekken, planten, beelden e.d. verwijderd of verplaatst moeten worden.

Dit kan u zelf doen of in overleg kunnen wij dat voor u doen tegen een meerprijs.

Bij het uitkiezen van een kleur uit een kleurenwaaier kan het zijn dat er een minimaal verschil in de kleur kan zitten, dit kan komen door de glansgraad of type verf.

Is uw dak ouder dan 15 jaar dan is het mogelijk dat, tijdens de werkzaamheden, een dakpan sneuvelt.

Wij willen u dan ook verzoeken om te kijken of u nog een paar reserve pannen heeft, zodat we deze ter plaatse kunnen vervangen.

Indien u deze niet meer heeft, leert onze ervaring dat een buurman of buurvrouw vaak bereid is om deze ter beschikking te stellen.

Het buitenschilderwerk dient onder goede weersomstandigheden te geschieden daardoor kan het voorkomen dat uitvoeringsdatum en opleverdatum kunnen opschuiven als gevolg van het uitlopen van de werkzaamheden.

Wanneer u van de offerte gebruik wenst te maken, verzoeken wij u bijgaande kopie voor akkoord getekend aan ons te retourneren.

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag voor u.